Mänskligt ansvar

Mänskligt ansvar

En central drivkraft i Drakryggen är att ge och att vara generös. Det gäller att vara generös mot varandra i företaget och dela med sig av kunskaper och erfarenheter till våra kunder. På samma sätt som vi drivs av viljan att dela med oss i vårt dagliga arbete drivs vi även av att dela med oss till de i vår värld som inte har det lika bra som vi har det.

Därför avsätter vi för varje fakturerad timme en krona per konsult. Varje timme, varje dag, hela året. Dessa pengar är öronmärkta att gå till välgörande ändamål.

Varje räkenskapsår kommer ett noggrant utvalt eftersatt och viktigt “område” att stöttas av företaget. Ett ”område” kan vara allt från att hjälpa en enskild människa som råkat illa ut till att stötta en global hjälporganisation.

Stöttning sker dels i form av ekonomisk stöttning, men även i den mån det är möjligt, av personligt engagemang från företagsrepresentanter.

2013 donerade Drakryggen medel till Naturskyddsföreningen.

2014 donerade Drakryggen till Läkare Utan Gränser och Ebola-katastrofen i Afrika.