Metodik

Metodik

Vad gör en utvecklingsorganisation effektiv?

Idag pratas det nästan enbart om agila team och scrum. Men vad innebär det egentligen för din egen utvecklingsorganisation? Har ni anpassat ert arbete till metodiken, eller har ni anpassat metodiken till hur ni anser att det passar er att arbeta?

Mycket av det agila tänk som lärs ut och pratas om idag är teoretiskt modellerat. Inget fel i det, men det många missar är att titta på erfarenheter och fallgropar som alltid finns. Våra konsulter har jobbat i många olika projekt, miljöer, branscher och har den erfarenhet som behövs för att guida er i era projekt. För oss är den praktiska erfarenheten central i allt arbete med metodik. Därför är vår första fråga till er:

Vad vill ni uppnå?

Att en teoretisk modell är fantastisk och att ”alla andra” jublar över den innebär inte att den är lätt eller rätt för alla. Med samma resonemang är vi inte teoretiska föreläsare, utan införare och anpassare. Vi inför och är med under hela resan hos er, och vi anpassar efter er erfarenhetsnivå och verksamhet. Ett upplägg som vi vet är effektivt är att angripa arbetet med metodik i fyra steg:

1. Introduktion: Lämpligen i seminarieform anpassad efter kundens behov.

2. Spelifiering: Simulering i grupp/team där man själv aktivt deltar i lärandeprocessen.

3. Verktyg och processtöd: Har ni behov av effektiva verktyg för att kunna arbeta agilt erbjuder vi ett sådant verktyg som är skapat utifrån praktisk verklighet i utvecklingsarbete.

4. Införandet: I denna fas är vi med och kan ta hela förändringsledningsuppdrag eller endast verka som coacher och mentorer. Men vi är tydliga på den punkten att vi är med för att vi ser till att det inte bara stannar vid att vara en teoretisk modell.

“Vi ser till att metodiken fungerar i er verksamhet.”