Ledning

Ledning

För oss handlar ett professionellt ledarskap om tydlighet och ärlighet. Oavsett om det är ett team eller en hel organisation som ska ledas är dessa begrepp centrala i ett ledarskap.

Allt ledarskap börjar i att känna sig själv. Hur ska man kunna leda andra om man inte vet sina egna begränsningar eller förmågor? Som ledare blir man en förebild för andra. Detta ställer krav på att man är tydlig i sin kommunikation oavsett om det är ett beslut, ett mål eller en vision som ska förmedlas. Uppfattas man som tydlig har man förutsättningar att få omgivningens förtroende. Har du ett förtroende innebär det att andra litar på dig och din förmåga att ta beslut och leda verksamheten framåt. Förtroende får man inte. Det förtjänar man.

Att vara ärlig som ledare innebär bland annat att ha mod. Mod att ta och driva igenom beslut, men kanske framför allt mod att vara ärlig mot sig själv och andra. Är man ärlig och kan erkänna att man gör fel ibland sänder man signaler till andra att det är okey att göra misstag. Det är genom våra misstag vi lär oss, och har man modet att erkänna sina egna och tillåta andras har man bidragit till att starta en lärande kultur – en grundförutsättning för ett gott ledarskap.