Kvalitet

Kvalitet

Mjukvarukvalitet handlar inte bara om att ta fram en fungerande och värdeskapande programvara som uppfyller krav och förväntningar, utan också om att programvaran är skriven så att den går att underhålla och vidareutveckla.

I avancerade och komplexa system finns många möjligheter att göra fel som i vissa fall bara visar sig efter lång tid eller i speciella situationer. Att upptäcka fel sent i utvecklingsfasen är ofta dyrbart eftersom rättning av dessa kan kräva både omfattande förändringar och genomgripande omtestning.

Det finns inga enskilda enkla genvägar till att uppnå hög kvalitet inom mjukvaruutveckling, men det finns många beprövade sätt som tillsammans borgar för möjligheten att nå högt ställda kvalitetsmål.

På Drakryggen har vi mångårig erfarenhet av arbete med metodik och stödjande verktyg för mjukvaruutveckling. Genom att välja rätt ur paletten av metoder och verktyg kan vi tillsammans med er säkerställa ett effektivt arbetssätt som ger rätt kvalitet.