Embedded software

Embedded software

Inbyggd mjukvara är motorn i vårt moderna samhälle!
Inbyggd mjukvara finns överallt och har en alltmer framträdande roll inom industri och vardag. Teknikutvecklingen drivs i snabb takt framåt av att det nu är möjligt med “uppkopplad intelligens i liten förpackning”. Inbyggd mjukvara bidrar i allra största grad till att möjligheterna svindlande många. Om det inte vore för den inbyggda mjukvaran skulle till exempel en smartphone eller en GPS inte fungera. Den syns oftast inte men är nödvändig för funktionen. Drakryggen utnyttjar sin erfarenhet och kompetens inom inbyggd mjukvara så att den slutliga funktionen blir stabil och säker i alla lägen. Vi är experter på att designa, utveckla och testa inbyggda system och använder vår systemkompetens och helhetssyn till att skapa en kvalitativ funktion som ger mervärde för kunden.