Produktidé eller strategiskt partnerskap

Produktidé eller strategiskt partnerskap

Egna produktidéer som du vill ha hjälp att förverkliga
Har du redan en produktidé som du vill förverkliga? Vi erbjuder, under förutsättning att ömsesidigt förtroende och ambition finns, plats och hjälp i vårt labb. Där ser vi till att omvandla idéer till fungerande produkter. Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion, där din idé naturligtvis är skyddad genom sekretessavtal.

Strategiskt partnerskap
Har du idag en verksamhet men söker en strategisk affärspartner inom systemutveckling? Vi anser att tillsammans är man ofta starkare än ensam. Det kan gälla allt från att ni söker hjälp med att hitta spännande uppdrag till långsiktiga strategiska utvecklingsprojekt där ni behöver en stark samarbetspartner för delar som ni inte mäktar med själva. Vi är öppna för en förutsättningslös kontakt för att utröna om vi skulle kunna ha ömsesidig hjälp av varandra.

Oavsett vilken av ovanstående områden som ni är intresserade av, ser vi fram mot att höra av er!