UTBILDNING

UTBILDNING

I våra skräddarsydda utbildningar anpassar vi innehåll och omfattning efter våra kunders behov och aktuell målgrupp.

Våra duktiga konsulter är inte bara vassa tekniker. Samtliga har dessutom erfarenhet från att lära ut och dela med sig av sin kompetens. Flera håller kurser regelbundet, såväl internt som externt till kunder och universitet.

Exempel på områden som vi är riktigt duktiga på och har många års erfarenhet inom är:

  • Realtidssystem
  • Arbetsmetodik
  • Testmetodik
  • Projektledning
  • Testdriven utveckling (TDD)
  • Kvalitetssäkrad mjukvaruutveckling
  • Continuous integration
  • Versionshantering

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *