SYSTEMUTVECKLING

SYSTEMUTVECKLING

Drakryggen erbjuder förtsklassiga tjänster inom många teknikområden, till exempel:

  • Kravframtagning och kravhantering
  • Mjukvaru- och systemarkitektur
  • Mjukvarudesign
  • Mjukvaruutveckling
  • Testutveckling
  • Verktyg och metoder inom teknikutveckling

Många sätter likhetstecken mellan att kunna systemutveckling och att ha hög kompetens inom många teknikområden. Det gör vi delvis också. Men skillnaden är att vi på Drakryggen har odlat en unik kunskap som ger ordet systemutveckling ett verklighetsbaserat innehåll och mening.

Vi är inte bara högkompetenta konsulter inom teknikutveckling. Vi har också kunskap som omfamnar olika teknikdiscipliner som ger en unik förståelse för helheten och systemet. Vi kallar detta för systemförståelse.

”Vi har inte bara den tekniska kunskapen om ett system utan också en förståelse för detsamma”

Drakryggen kan exempelvis gräva längst ner i en drivarmjukvara och identifiera funktioner som har kopplingar till en helt annan del av systemet. Med denna kunskap kanske applikationsmjukvaran behöver ändras och nya lämpliga testfall tas fram i testramverket. Det är systemutveckling enligt Drakryggen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *