FÖRSTUDIER

FÖRSTUDIER

Ju större och mer verksamhetskritiskt ett projekt är, desto viktigare roll spelar förstudien som instrument i beslutsprocessen. Förstudien bringar “på ett objektivt sätt” klarhet i alternativa vägar framåt i projektet. Den utgör därför ett mycket viktigt underlag för det fortsatta arbetet.

Vi tycker också att en viktig effekt av förstudien är att den kan agera ”förankrare” i organisationen. Om man kan skapa en tydlighet av projektet avseende dess syfte, mål, tidplan med mera blir genomförandet smidigare och enklare.

Våra mycket seniora konsulter har den erfarenhet som krävs för att på ett professionellt sätt genomföra högkvalitativa förstudier och ge dig som kund rätt förutsättningar att från start lyckas med dina projekt. Att anlita oss som en oberoende part i arbetet är dessutom en garanti för att förstudien blir ett objektivt underlag för det fortsatta arbetet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *