Värdegrund

Värdegrund

Människan

Drakryggens verkliga värde återfinns i de som arbetar här. Därför sätter vi stor vikt vid att alla ska vara delaktiga och bli sedda. Vi vill att våra genuina mänskliga värderingar också tydligt ska återspeglas i allt vi gör. För oss innebär detta att:

 • Vi bemöter alla med ödmjukhet och respekt
 • Vi sätter stort värde på att lyssna och förstå omgivningens behov
 • Vi har en inneboende vilja att hjälpa vår omgivning
 • Vårt agerande ska alltid kännas rätt i hjärtat

Kompetensen

I Drakryggen sätter vi stort värde på kompetens och erfarenhet. För oss är en viktig drivkraft att hela tiden lära oss mer, att utvecklas i vår ingenjörskonst. Även att dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter är centralt för oss. Om vi kan vara i teknikens framkant och dela med oss av det vi lär oss till våra kollegor, våra kunder och vår omvärld innebär det att vi alla växer snabbare. Nyfikenheten på att kontinuerligt lära oss mer är vårt signum och en vital del i att vi alltid strävar efter att uppfattas som det bästa alternativet för våra kunder. För oss innebär detta att:

 • Vi är högutbildade och har en stor samlad erfarenhet som vi delar med oss av
 • Vår kompetens har en hög lägstatröskel och genererar högt värde
 • Vi är i teknikutvecklingens framkant och kompetensutvecklar oss kontinuerligt

Värdet

Värdet eller kundnyttan av det vi åstadkommer genomsyras av våra två värdeord – Människan och Kompetensen. Det är våra kompetenta medarbetare som våra kunder bedömer oss på. Genom att i alla lägen agera professionellt och affärsmässigt bygger vi en stabil grund för långsiktiga affärsrelationer och partnerskap. För oss innebär detta att :

 • Vi agerar professionellt och alltid strävar efter att leverera mer än förväntat
 • Vi får inte förtroende, vi förtjänar det
 • Vi vet att vi är uppskattade av våra kunder för det värde och resultat vi bygger
 • Helheten är en självklarhet för oss
Vision

Vision

Vår vision är att teknik ska vara enkelt. Enkelt för våra kunder att förstå och använda. Enkelt att se värdet av vad det tillför. Enkelt att applicera på sin verksamhet. Helt enkelt enkel teknik.

…att det sedan kan innebära att det är extremt avancerad teknik ”under huven” vill vi inte att användare ska behöva bekymra sig om.

Mänskligt ansvar

Mänskligt ansvar

En central drivkraft i Drakryggen är att ge och att vara generös. Det gäller att vara generös mot varandra i företaget och dela med sig av kunskaper och erfarenheter till våra kunder. På samma sätt som vi drivs av viljan att dela med oss i vårt dagliga arbete drivs vi även av att dela med oss till de i vår värld som inte har det lika bra som vi har det.

Därför avsätter vi för varje fakturerad timme en krona per konsult. Varje timme, varje dag, hela året. Dessa pengar är öronmärkta att gå till välgörande ändamål.

Varje räkenskapsår kommer ett noggrant utvalt eftersatt och viktigt “område” att stöttas av företaget. Ett ”område” kan vara allt från att hjälpa en enskild människa som råkat illa ut till att stötta en global hjälporganisation.

Stöttning sker dels i form av ekonomisk stöttning, men även i den mån det är möjligt, av personligt engagemang från företagsrepresentanter.

2013 donerade Drakryggen medel till Naturskyddsföreningen.

2014 donerade Drakryggen till Läkare Utan Gränser och Ebola-katastrofen i Afrika.